Puppies

No puppies at the moment. We are planning some really interesting combinations in all three colours later on.

Ei pentuja tällä hetkellä. Suunnitelmissa kuitenkin myöhemmin erittäin mielenkiintoinsia yhdistelmiä kaikissa väreissä myöhemmin.

 

Onse

Ghost Story’s Dragonera “Onse”. © Linda Lehtiheimo, 2010.

Some facts of our breeding

First of all, we don’t have puppies all the time, because we don’t want to have too many dogs and aren’t willing to give them away, when they get old or if they aren’t suitable for mating. That’s why we don’t have resources to do large scale breeding. Behind each and every combination is an aim to get some material to ourselves, we don’t breed for selling purposes, although it’s obvious that one can’t keep all the pups to himself.

We are very familiar with every collies we’ve used for breeding, including relatives many generations backwards and not only the dogs in pedigrees, but their sisters, brothers, cousins and so on. We’ve seen them at their homes and in show rings, some of them even in trials or seen them training. We hope that we can continue this later on. Every combination is carefully considered, extra attention has been paid to possible risks of health, characters and looks. There’s no such thing as a perfect collie, but our aim is that the problems that might come out wouldn’t be a surprise.

Primarily we hope that the collies bred by us would grow up to be loved family members, who could be a nice addition to their owners’ everyday life. Because we really hope that our breeding could be documented somehow, we offer to pay entry fees for two shows or trials and we offer special prize if owner commits to take HD&ED x-rays. If you’re interested in these special terms, please contact us for further details.

What do you get? At least 7 weeks old, registered, microchipped, officially eye examinated puppy with veterinarias detailed report of his health. Comprehensive printed instructions. 24/7 online or onphone support. Full rights to reverting granted. Hopefully a trusted friend for ten to fifteen years. Possibly some human friends too.

Still interested? Please send email piraatin@gmail.com or call +358 50 361 8675.

Molla, Ghost Story’s Piton Forest 7 weeks © Päivi Kaski

Jotain faktoja kasvatustyöstämme

Ensinnäkin, meillä ei ole pentuja jatkuvasti, koska emme halua pitää liikaa koiria emmekä luopua niistä, kun ne tulevat vanhoiksi tai jos ne eivät ole jalostuskelpoisia. Tästä johtuen meillä ei ole resursseja kasvattaa kuin pienimuotoisesti. Jokaisen yhdistelmämme takana on tarkoitus saada jalostusmateriaalia omaan käyttöömme, me emme kasvata myydäksemme, vaikka osa pennuista tietenkin on luovutettava uusille omistajille, koska emme voi pitää kaikkia pentuja.

Tunnemme hyvin kaikki colliet, joita olemme käyttäneet jalostukseen, usein myös sukulaisia usean sukupolven taaksepäin – eikä tämä tarkoita vain koiria, jotka esiintyvät sukutauluissa, vaan myös niiden sisaruksia, serkkuja jne. Olemme nähneet nämä koirat joko kodeissaan, näyttelyissä, jotkut kokeissa tai treenaamassa. Toivomme, että voimme jatkaa näin myös hyöhemmin. Jokainen yhdistelmä on tarkoin harkittu, erityistä huomiota on kiinnitetty terveysriskeihin, luonteisiin ja ulkonäköön. Ei ole olemassa täydellistä collieta, mutta pyrimme siihen, että mahdollisimman pieni osa ongelmista tulisi yllätyksenä.

Toivomme, että kasvattimme kasvaisivat rakastettuina perheenjäseninä, jotka toisivat mukavan lisän omistajiensa arkeen. Koska toivomme, että kasvatustyömme olisi jotenkin dokumentoitavissa, maksamme pennun kaksi ensimmäistä näyttelyä tai koetta ja tarjoamme tuntuvan alennuksen, jos omistaja sitoutuu PEVISA-tutkituttamaan koiransa. Jos nämä erityisehdot kiinnostavat tai herättävät kysymyksiä, ota yhtettyä!

Mitä meiltä sitten saa? Vähintään seitsemänviikkoisen, rekisteröidyn, sirutetun, virallisesti silmätarkastetun ja epävirallisesti geenitestatun pennun. Kattavat kirjalliset hoito-ohjeet. 24/7 online- tai puhelintuen. Täydellisen palautusoikeuden. Toivottavasti uskollisen ystävän 10-15 vuoden ajaksi. Mahdollisesti myös ihmisystäviä.

Yhä kiinnostunut? Lähetä meille sähköpostia piraatin@gmail.com tai soita 050 361 8675.